eBook PDF / e-Pub Puslu Kıtalar Atlası

Puslu Kıtalar Atlası (Rating: 3.35 - 3706 votes)

Reading books Puslu Ktalar Atlas PDF Online Puslu Kıtalar Atlası with other formats. Download and Read Online books Puslu Kıtalar Atlası Online , Ebooks search download books in easy way to download Puslu Kıtalar Atlası books for multiple devices. İhsan Oktay Anar full text books
Title:Puslu Kıtalar Atlası
Format Type:Ebook
Author:
Publisher:İletişim Yayınevi
ISBN:9754704724
ISBN 13:
Number of Pages:238
Category:Turkish literature, Turkish, Novels, Fiction, Roman

Puslu Kıtalar Atlası by İhsan Oktay Anar

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Puslu Kıtalar Atlası Yeni eriler kap y zorlarken Uzun hsan Efendi h l mal m konuyu d n yor fakat i in i inden bir t rl kam yordu Rendek r do ru mu s yl yor D n yorum yleyse var m Olduk a mak l Fakat bundan tam tersi bir sonu varolmad m bir d oldu um sonucu da kar D nen bir adam d n yorum D nd m bildi im i in ben var m D nd n bildi im i in d ledi im bu adam n da varoldu unu biliyorum B ylece o da benim kadar ger ek oluyor Bundan sonras ok daha h z nl bir sonuca var yor D nd n d nd m bu adam n beni d ledi ini d l yorum ylese ger ek olan biri beni d l yor O ger ek ben ise bir d oluyorum Kap k r ld nda Uzun hsan Efendi kitab kapad Az sonra ba na geleceklere ald rmadan kafas ndan unlar ge irdi D nya bir d t r Evet d nya Ah Evet d nya bir masald

 • Puslu Kıtalar Atlası

  This book Free Webs Library - Puslu Kıtalar Atlası - Yeni eriler kap y zorlarken Uzun hsan Efendi h l mal m konuyu d n yor fakat i in i inden bir t rl kam yordu Rendek r do ru mu s yl yor D n yorum yleyse var m Ol...

  Read Online
 • Suskunlar

  This book Free Webs Library - Suskunlar - Efl tun rengi hayaller kuran bir suskun un s zleridir bu roman itti ini g ren g rd n dinleyen dinledi ini sessizli in b y s yle s rlayan ve t m bunlar n g rkemi...

  Read Online
 • Amat

  This book Free Webs Library - Amat - Ola an st d nyalar n yarat c s hsan Oktay Anar yine tarihin gizemli sayfalar n aralayan adeta masals ironik ama derin felsefi anlamlar y kl a rt c s r kleyici b...

  Read Online
 • Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri

  This book Free Webs Library - Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri - Cesaretini toplad ktan sonra bu kitab al p inceleyen Apt lzeyyat onun D nya Tarihi adl bir eser oldu unu g rd Bir kitaptaki metafizik uykusundan uyanan hayalet ...

  Read Online
 • Kitab-ül Hiyel

  This book Free Webs Library - Kitab-ül Hiyel - Puslu K talar Atlas yla bir ok okuru a rtan ve sevindiren hsan Oktay Anar n ikinci roman Kitab l Hiyel eski zaman mucitlerinin inan lmaz hayat yk leri ni anlat ...

  Read Online
 • Yedinci Gün

  This book Free Webs Library - Yedinci Gün - izgilerin k relere zaman n sonsuzlu a sonsuzluklar n da hay llere d n t bir hik yedir bu S radan insanlar n s ra d l bilinen hik yelerin d lere d n m zaaflar n ...

  Read Online
 • Galîz Kahraman

  This book Free Webs Library - Galîz Kahraman - B t n zamanlar n kahraman olan bir insan n hikayesidir bu O hem herkes hem de hi kimsedir D nyadan alaca n tahsil etmeye gelmi tir nk Tanr dahil herkesin ona bo...

  Read Online
 • 1002. Gece Masalları

  This book Free Webs Library - 1002. Gece Masalları - Yaz ser venine do rudan do ruya fantastik yazarak at lan yazarlarla y llard r yazd yk lerin i ine hi usanmadan fantazi ve bilimkurgu unsurlar katan yazarlar yan...

  Read Online
Puslu Ktalar Atlas, Efrsiyb'n Hikyeleri, Kitab-l Hiyel, Suskunlar, Yedinci Gn, Amat, 1002. Gece Masallar, Galz Kahraman
Yaz ser venine do rudan do ruya fantastik yazarak at lan yazarlarla y llard r yazd yk lerin i ine hi usanmadan fantazi ve bilimkurgu unsurlar katan yazarlar yan yana duruyorlar bu se kide Bu anlamda T rk e edebiyatta bir ilk Gece Masallar farkl edebi geleneklerden gelen farkl ku aklar n yk lerini ortak bir paydada bulu turuyor br br Ne de olsa her yk s z n g zelli i i in okunur br br Bar M stecapl o lu ksir Ustalar br Giovanni Scognamillo K buslar Ma aras br Nazl Eray Harita br mit Kire i K yamet klar br Kadir Aydemir Kara Uyku br Altan ktem Oyun br Arzu ur Ellerinizi Arkan zda Tutun br Ferhan Ert rk Helena br Yi it De er Bengi Son Kahraman br G nd z t l ms z Ka an br Orhan Duru Kad nlar br zzet Yasar al kan Ruhlar br Evren mre Sfenksin Do u u br Levent eny rek i ekler Dondu br iler lhan Vulgata br Sad k Yemni Bekleme Odas br Levent Mete S n rs z D nce zg rl br Muammer Y ksel Oyundan kmak ster Misin br hsan Oktay Anar n aat isi R fk n n Deh et Verici Ak beti, Yeni eriler kap y zorlarken Uzun hsan Efendi h l mal m konuyu d n yor fakat i in i inden bir t rl kam yordu br Rendek r do ru mu s yl yor D n yorum yleyse var m Olduk a mak l Fakat bundan tam tersi bir sonu varolmad m bir d oldu um sonucu da kar D nen bir adam d n yorum D nd m bildi im i in ben var m D nd n bildi im i in d ledi im bu adam n da varoldu unu biliyorum B ylece o da benim kadar ger ek oluyor Bundan sonras ok daha h z nl bir sonuca var yor D nd n d nd m bu adam n beni d ledi ini d l yorum ylese ger ek olan biri beni d l yor O ger ek ben ise bir d oluyorum br Kap k r ld nda Uzun hsan Efendi kitab kapad Az sonra ba na geleceklere ald rmadan kafas ndan unlar ge irdi br D nya bir d t r Evet d nya Ah Evet d nya bir masald r, Cesaretini toplad ktan sonra bu kitab al p inceleyen Apt lzeyyat onun D nya Tarihi adl bir eser oldu unu g rd Bir kitaptaki metafizik uykusundan uyanan hayalet ayn uykuyu bir ba ka kitapta s rd rmeyi uygun g rm olmal yd Atlatt onca vartadan sonra harap ve bitap d m olan Apt lzeyyat o s cak odada d e ine k vr larak s zd vakit r yas nda kendisini t pk o hayalet gibi D nya Tarihi i inde ama a bir kitap kurdu olarak g rd Daha ilk sayfan n zerinde iri puntolu yasak meyva kelimesini s rarak yemeye ba lad kinci sayfada d n azab n tatt Mesih in eti ni yedi O nun kan n n lezzetine vard Veba y Sava lar Felaketler i ve dahabir nicesini ge tikten sonra son sayfaya geldi Bir sapiens olarak art k kozas n rebilirdi Kozan n i indeki Minerva n n karanl nda kurtulu unu bekledi Zaman geldi inde tatt her g zellikle kanatlar s sl bir kelebek olarak karanl ktan a kt art k cennete u abilirdi, B t n zamanlar n kahraman olan bir insan n hikayesidir bu O hem herkes hem de hi kimsedir D nyadan alaca n tahsil etmeye gelmi tir nk Tanr dahil herkesin ona borcu vard r Vebaline girilen t y bitmedik yetim i te odur Kadim zamanlardan beri hakk yendi ine g re sonlu ama s n rs z bir evrenin engin ve derin merkezi olarak insan olman n olmasa da olur halini icr etmesinde hi bir sak nca yoktur Romantik bir insafs zl n bakir tacizcisi olmak sonuna kadar hakk d r S radanl n st insan d r o Asili iyle asille ememesi umrunda bile de ildir Onun umrunda olan tek ey sadece ve sadece kendini alg lamak kendi k k lemine s an kainat kabul etmektir nk bilmektedir ki ger ek bilgelik de zaten budur Arka Kapak